Our Service

บริษัท ไทย สตีล อินดัสตรี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ติดต่อสอบถาม โทร.02-060-4739 , 081-924-8603 , 089-138-3555

โทรสาร. 02-021-3490

มีความยินดีที่จะเสนอบริการก่อนการขายสินค้าคือ เรามีทีมงานพร้อมนักออกแบบทีจะเข้าไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษาต่อท่าน ?รวมไปถึงการสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นแล้วนำมาออกแบบ เพื่อแล้วนำเสนอต่อท่าน การปรับปรุงแก้ไขแบบหลังจากการนำเสนอแบบแล้วนำ

ไปสู่การแก้ไขขั้นสุดท้ายก่อนการสั่งซื้อ ช่วยแก้ปัญหาด้านการออกแบบซึ่งจำหาทางออกร่วมกัน เพื่อควบคุมงบประมาณ โดยไม่ให้สูญเสียพื้นที่ๆท่านต้องการและปริมาณที่เหมาะสม

แผนกชั้นวางสินค้า/ระบบจัดเก็บในคลังสินค้า

- งานออกแบบระบบ logistic ภายในคลังสินค้า
- งานออกแบบระบบการจัดเก็บในคลังสินค้า
- งานให้คำปรึกษาโดยผู้ชำนาญการ

แผนกชั้นวางสินค้าในร้านค้า

- งานออกแบบพื้นที่ใช้สอยสำหรับร้านค้าโฉมใหม่ทันสมัย
- งานออกแบบโดยรวมเน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- งานตกแต่งภายใน-ภายนอกร้านค้า
- งานออกแบบชั้นวางสินค้าและการจัดแสดงสินค้า
- งานออกแบบอื่นๆตามความต้องการตามรูปแบบร้านค้า

แผนกโรงงาน

- งานซ่อมแซมชั้นวางสินค้า
- งานรื้อ-ย้าย ติดตั้งใหม่
- งานตรวจสอบชั้นวางสินค้า

?