หน้าแรก

RACKING SYSTEM

ระบบชั้นจัดเก็บคลังสินค้า ( RACKING SYSTEM )

- Selective Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เก็บเป็นพาเลท

- Micro Rack เหมาะสมหรับจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก

- Mezzanine Floor เป็นการทำโครงสร้างพื้นชั้นลอยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

- Medium Shelf & Medium Rack เป็นชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

- Drive Rack เหมือนสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกันและมีจำนวนมากๆ

?

MOBILE SHELVES

ตู้เลื่อนเก็บเอกสาร และชั้นหนังสือรางเลื่อนประหยัดพื้นที่ (?MOBILE SHELVES )

- ชั้นวางหนังสือรางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน

- ชั้นรางเลื่อนเก็บพัสดุระบบมือผลัก

- ตู้เลื่อนเก็บเอกสารประหยัดพื้นที่

- ชั้นวางหนังสือรางเลื่อน

- ชั้นวางหนังสือรางเลื่อน แบบประกบฝาข้างปั้มรู

ติดต่อสอบถาม โทร.02-060-4739 , 081-924-8603 , 089-138-3555

โทรสาร. 02-021-3490