หน้าแรก

RACKING SYSTEM

ระบบชั้นจัดเก็บคลังสินค้า ( RACKING SYSTEM )

- Selective Rack เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่เก็บเป็นพาเลท

- Micro Rack เหมาะสมหรับจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก

- Mezzanine Floor เป็นการทำโครงสร้างพื้นชั้นลอยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย

- Medium Shelf & Medium Rack เป็นชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

- Drive Rack เหมือนสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกันและมีจำนวนมากๆ

?